فرهنگ سیاسی در ایران: یکپارچه سیاه یا گونه گون!

اما دسته ای دیگر از تحلیل ها هستند که " منابع متعدد فرهنگی را که  موجب یک مجموعه فرهنگی غیر منظم، نامنسجم و گاه ناسازگار گشته، و جلوه متفاوت سنت، مذهب و تجدد را متبلور می‏سازد " (آل غفور, 1380, ص. 56) را مورد تاکید قرار می دهند. این دسته در تحلیل های خود منابع متعدد  فرهنگی تاریخی ایران از جمله ایران باستان، اسلام خلافتی اهل سنت،تفکر شیعه و مدرنیته را مورد بررسی قرار می دهند و  سعی می کنند نقاط مثبت و منفی هر یک را با یکدیگر مقایسه کنند. مثلا آل غفور در باره نقش نهاد خانواده در فرهنگ سیاسی ایران می نویسد :" در هر صورت پاره‏ای از ویژگی‏های گفته شده به شناخت، عقلانیت و مشارکت دعوت می‏کنند، ولی اغلب آنها تباه ساز هستند و به تبعیت و تقلید فرا می‏خوانند. این مجموعه دوگانه و نامتجانس، مشترکاً اثر و وضعیت تبعی ـ مشارکتی را در فرهنگ سیاسی ایران معاصر برجای گذاشتند" (آل غفور, 1380, ص. 56)

نگارنده با مطالعاتی که درباب تاریخ ایران داشته است این ایده را بیشتر می پسندد. چه اینکه همانچنکه در ادامه خواهیم دید فرهنگ سیاسی معاصر ایران حاصل تلفیق و تعامل 4 جریان عمده در تاریخ ایران است : سنتهای  باستانی ایرانی، شیعی، خلافت و اهل تسنن و مدرنیسم یا تجدد در ایران.

در این بین ذکر دو نکته ضروری می نماید :1-  در هر دوره از تاریخ معاصر یکی از این سنتها نقش غالب را ایفا می کرده اند ولی بدین گونه نبوده است که دیگر سنت ها صحنه را ترک کنند. 2- یک بررسی تاریخی عمیق  نشان خواهد داد که سنت شیعی به علت منطق قوی فرهنگی خود همواره سیر تکاملی را پیموده است. ورود به ایران، نهاد سازی در قالب نهاد امام زادگان و...، فراگیر شدن در غالب حرکتهای فرهنگی و قیامهای ضد حکومتهای جائر ، تشکیل اولین حکومت سلطنتی شیعی، تلاش برای ایجاد نهاد های سیاسی در قالب چهار جنبش بزرگ تنباکو ،مرحله دوم جنگهای ایران وروس، مشروطه و ملی شدن صنعت نفت و در نهایت تاسیس نظام سیاسی ولایت فقیه را می توان به ترتیب از مراحل توسعه و تکامل شیعه در ایران نام برد. در اصل شیعه در طی 14 قرن از یک خرده فرهنگ و در ترابط و تقابل با دیگر خرده فرهنگ ها آرام آرام به فرهنگ مسلط تبدیل شده است. در دوران جدید نهضت مشروطیت عکس العمل فرهنگ شیعه در مواجهه با مظاهر تکنولوژیک نظامی تمدن جدید، انقلاب اسلامی و تاسیس نظام سیاسی ولایت فقیه عکس العمل نسبت به نظامات و ایدئولوژی های سیاسی غرب مدرن بوده است.گفتمان فرهنگی شیعه همچنین پس از سه دهه از تاسیس نظام سیاسی ولایت فقیه و مواجهه با بعد معرفتی و ایدئولوژی های فلسفی قرن 19 و 20  غرب مدرن ،تلاش برای تولید نرم افزار های مدیریتی، سیاسی ، اجتماعی و ... در قالب گفتمان نهضت نرم افزاری و تولید علوم انسانی دینی را آغاز کرده است. (زاهد زاهدانی, 1383) (میرباقری, 1389)

فرهنگ سیاسی هر جامعه محصول تاریخ گذشته آن جامعه است. برای شناخت عناصر شکل‏دهنده فرهنگ سیاسی ایران در دوره معاصر، باید به شناخت ویژگی‏های فرهنگی ایران در سه دوره زمانی پرداخت .در ادامه سعی می شود به امهات این چند سنت فرهنگی موثر در فرهنگ سیاسی ایران اشاره کنیم:

ایران باستان:

در دوره اول یا دوره ایران پیش از اسلام، الگوی مشروعیت «فروغ خداوندی‏»، توجیه‏کننده نظام سیاسی بود. در این توجیه درونی گفته می‏شد که اطاعت از حاکم و صاحب قدرت روز که پادشاه لقب داشت‏بدین دلیل واجب و ضروری است که او صرف‏نظر از ویژگیهای گوناگون از یک خصیصه مهم برخوردار است: خداوند او را لایق دانسته و به او فره ایزدی عطا کرده است. (کشاورز, 1375, ص. 186) "در فرهنگ ملّی ایرانی، اندیشه ایران‏شهری در کانون آن قرار داشت و «شخص شاه» خدای بر روی زمین و سبب‏ساز وحدت در عین کثرت اقوام بود. در ایران باستان، شاهد ظهور قدرت فراگیر هستیم که شاه تجسّم آن بود. بنابراین، خدا، شاه و سرزمین دارای قدرت برتر بودند و پادشاه در اندیشه سیاسی ایران‏شهری بیش از آنکه سامان‏بخش باشد، عین «سامان» بود. البته در اندیشه ایران‏شهری، از همان آغاز، «سامان» با «سامان‏بخش» یکی شمرده می‏شد و این عدم تمایز راه خودکامگیِ شاهان در دوره‏های بعدی، بخصوص دوره‏های اسلامی را هموار کرد و مانع از ایجاد «دولت» [به معنای مدرن آن] گردید.  (طباطبایی, 1380, ص. 115) به نقل از  (کیجا, 1383, ص. 73)

البته مرحوم مددپور در مقابل طباطبایی می نویسد: آیین شهری راه آیین پیامبری رامراد می کند. راه و افق انسان فردایی به سوی ظهور منجی موعودی است که اهریمن را شکست می دهد و دین و دولت را رونق تازه می بخشد...ایرانیان در عصر عسرت یونانی زدگی[ساسانیان و سلوکیه] تمنای شهریاری کهن فرهی عادلانه داشتند. در حقیقت آنها دریافته بودند که شرط ظهور تام و تمام دین ... داد و عدالت شهریاری است از عالم قدس و حقیقت. (مددپور, 1381, ص. 61)

از دیگر عناصر فرهنگ ایران باستان، قوام هویّت ایرانی بود؛ چرا که در قلمرو سیاسی ایران باستان، فرهنگ اساس سیاست بود و نه عکس آن، و پیوستگی‏های درون‏قومی و میان‏قومی بر شالوده فرهنگ استوار بودند و اندیشه ایران‏شهری بر پایه تنوّع فرهنگ‏های همه اقوام این سرزمین تکوین یافته بود. از این‏رو، این اندیشه موجب قوام هویّت ایرانی شد."  (طباطبایی, 1380, ص. 115) به نقل از : (کیجا, 1383, ص. 73)

 

ایران اسلامی:

ایرانیان در مقابل بی‏اعتقادی و بی‏توجهی نخبگان ساسانی به مردم، به اسلام گرویدند، چرا که در آن، نفی قومیت و تبعیض، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، با طرح امامت در بحران‏ها مردم را وانگذاشتن، پذیرش مردم، عقلانیت، تشویق علم، روح معاضدت، تسامح و تساهل، مساوات و... را می‏دیدند. ایرانیان نظام اجتماعی ـ سیاسی ایران را که بنا به اظهار کریستن سن مبتنی بر دو رکن مالکیت و خون و نهایتا سلسله مراتبی بود، رها ساختند. (آل غفور, 1380, ص. 44)

در دوره اسلامی ایران، الگوی مشروعیت، همان الگوی خلافت‏بود که در چارچوب آن حتی سلطان‏نشینهای نیمه‏مستقل توجیه می‏شد و برای اکثریت‏سنی‏مشرب، کفایت می‏کرد.(کشاورز, 1375, ص. 186)

در نتیجه ی دومین الگوی فرهنگی، که شکل‏دهنده بخشی از فرهنگ سیاسی امروز ایرانیان می‏باشد، فرهنگ اسلامی است . پس از ورود اسلام به ایران، آداب و رسوم، هنر، معماری، خانواده، تعلیم و تربیت، تفریح و سرگرمی، عزاداری، کتاب و مدرسه و ... ماهیت اسلامی به خود گرفتند، هرچند در دوره اسلامی بین نظام حقوق شرعی، که تنها نظام حقوقی مشروع در جامعه اسلامی است، و حقوق سلطنت تعارض ایجاد شد. علت وقوع چنین تعارضی این بود که در قلمرو نظر، جامعه اسلامی می‏بایست به وسیله قانون شرع اداره می‏شد، اما در عمل، جامعه‏ای در بیرون نظام سلطنت و در استقلال از آن ایجاد نگردید. این امر موجب شد بین ملت و حکومت شکاف ایجاد شود. بدین‏روی، در تاریخ ایران، شاهد عدم تثبیت نهادهای سیاسی هستیم و هر نهادی در نطفه خفه می‏گردید و به مرور، شکاف بین حکومت و ملت بیشتر می‏شد. چنین امری موجب گردید تا صورت دولت از ماده «ملت» و «مصالح ملّی» ایرانیان تهی باشد.

البته نکته قابل تذکر اینکه معمولا در بررسی تاریخی هویت دینی در ایران همه مولفه های آن را با نام  "اسلام " می شناسند و نگارنده اعتقاد دارد همین یکی از مسائلی است که باعث نقصان و ناکارآمدی نظریه هایی که  با پشتوانه تاریخ ایران منقح می شوند( همچون نظریه کاتوزیان، سید جواد طباطبایی، علمداری، و....)  می باشد. در واقع به علت تعارضات و تفاوتهای اساسی که  میان دو پارادایم اصلی اسلامی یعنی شیعه و اهل سنت وجود  دارد می باید ابتدا  نسبت تاریخی و سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی این دو را در چهارچوب قلمرو جامعه ایرانی بررسی کرد. همانطور که در ادامه ملاحظه خواهد شد فرهنگ سیاسی شیعه بسیار متفاوت از فرهنگ سیاسی اهل تسنن است ولی به دلیل اینکه ایرانیان بدست اهل سنت مسلمان شدند و  تا زمان تشکیل  دولت صفویه  (به جز چند مورد کوتاه مدت) حکومت های ایران اکثراً با تفکر اهل سنت اداره می شده است و شیعه تنها به عنوان یک خرده فرهنگ به توسعه خود در قالب تقیه وفعالیت های فرهنگی و یا قیامهای سیاسی  می پرداخته است ، پس باید فرهنگ سیاسی شکل گرفته در این ده قرن را در چهارچوب تعاملات و تعارضات این دو مکتب بررسی کرد. البته هرچند مکاتب دینی دیگر وجود داشته است ولی آنها  عمدتا ، به خصوص در باب مسائل سیاسی و اجتماعی و حکومتی زیر مجموعه این دو مکتب قرار می گرفته اند.

اهل سنت بیشتر اخباری گرا بودند و سعی می کردند در باب مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی  سکوت کنند  و به حکومتهای استبدادی تن در دهند، ولی شیعه با دکترین خاصی که در باب ولایت و حکومت داشت ، پویایی و آرمانگرایی فعال را با دو مفهوم عاشورا و مهدویت در میان شیعیان تقویت می کرد.

از صفویه تا انقلاب اسلامی:

دولت صفویه اولین دولت شیعی بود که علمای شیعه در آن حضور پیدا کردند و در واقع نوعی حکومت دینی شیعی در قالب تعامل میان سلطان وفقیه محقق گردید.

یکی از نویسندگان می نویسد :"در دوره سوم یا از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی، الگوی مشروعیت «سایه خداوندی‏» حکمفرما گردید. این الگو تقریبا همان الگوی فروغ خداوندی بود، جز آنکه تبعیت از پادشاه بدین دلیل ضروری تلقی شد که او سایه خداوند در روی زمین تعریف گردید. (کشاورز, 1375, ص. 187)

در مقابل برخی اظهار می دارند :"  در فرهنگ شیعی، حکومت سلطنتی مشروعیتی ندارد و اگر ظهور یافت، به علت عدم توانایی علما برای تشکیل حکومت اسلامی بوده است." و شیعه از این مقطع که اولین موقعیت حضور شیعه در مقام حکومت و سیاست بود جهت ظرفیت سازی برای تکامل تاریخی خویش استفاده کرده است. از همین جهت اولین نظریات پیرامون حکومت وسیاست با نام ولایت فقیه در قالب نیابت ائمه هدی  تدوین شد.

محقق ثانی (مرحوم کرکی) ومرحوم کاشف الغطا و... در ترویج مکتب تشیع تلاش کردند و با تألیف آثار علمی و تربیت شاگردان ایرانی و تأثیر مستقیم بر روی شاه اسماعیل و شاه طهماسب بستری مناسب برای گسترش تشیع در ایران از یک سو و تغییر رویه فکری حکومت از «تشیع صوفیانه» به «تشیع فقیهانه» ایجاد کردند. که البته موفقیت آنان تام و تمام نبود و ساختار حکومت صفوی همچنان سلطنتی و و صوفیانه ماند.

نقش محقق ثانی در چهار جهت مهم و دارای اهمیت است 1 ـ تقویت مذهب شیعه 2 ـ مبارزه با تصوف و مظاهر آن 3 ـ تقویت بنیه فقاهتی دولت صفوی 4 ـ طرح مسأله ولایت فقیه و اعتبار رأی مجتهد زنده.

تجدد در ایران:

آغاز دوره مشروطیت نقطه عطفی در این دوران محسوب می‏شود. زیرا با آغاز این دوره بود که الگوی مشروعیت مدنی، که مبتنی بر جهانبینی دنیوی و متمرکز بر میثاق و قرارداد اجتماعی و قوانین موضوعه ساخت دست‏بشر بود، از غرب به شرق گسترش یافت و پایه‏های الگوی مشروعیت‏سایه خداوندی را سست گردانید. در حقیقت نهضت مشروطیت، واکنش ایران به این گسترش است. اما این نهضت در عمل نتوانست‏ساختار سیاسی جدیدی برقرار کند و به طریق اولی در این دوران الگوی مشروعیت جدیدی نیز به وجود نیامد". (کشاورز, 1375, ص. 187)

به نظر برخی:" در حقیقت الگوی  فرهنگ غربی ، که فرهنگ سیاسی نخبگان را در عصر قاجار و پهلوی تشکیل می‏داد و در واقع، از طریق خودآگاهی نسبی گروهی از ایرانیان از اواسط دوره ناصری، که ارتباط بعضی خواص با فرهنگ و آداب حکومتی غرب افزایش یافت، موجب گردید اندیشه‏هایی همانند «قانون‏خواهی»، «آزادی‏طلبی»، «حکومت قانون» و «تقلید از غرب» به تدریج وارد فرهنگ سیاسی ایرانیان شود و به تدریج، تحرّک‏های سیاسی و فرهنگی با اقدامات کسانی همچون آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، طالبوف و اقدامات سیاست‏مدارانی همچون امیرکبیر و میرزا حسین‏خان سپهسالار راه را برای تحوّل فرهنگ سیاسی ایران هموار کرد و روشن‏فکرانی همچون تقی‏زاده، مشیرالدوله و دیگران فکر دموکراسی و مشروطه‏خواهی را اشاعه دادند." (کیجا, 1383, ص. 74-75)

 اما به نظر نگارنده نکته مهم در بررسی تاثیر این الگو  این است که اکثر تحلیل گران پویایی سیاسی ایجاد شده  و فریادهای عدالتخواهانه  عصر مشروطه را تنها، نتیجه مواجهه ایرانیان با ساختارها و فرهنگ سیاسی غربی می دانند . اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه  شیعه از صفویه به بعد بود  که عملا با سوالهایی در باب سیاست و حکومت و اجتماع مواجه شده بود  و در حال نظریه پردازی در این باب بود که همزمان امواج مواجهه ایرانی ها با غرب جامعه ایران را متلاطم کرد و جنبش مشروطه آغازیدن گرفت. گرچه علمای شیعه و روشنفکران هر دو در نفی استبداد قاجاری هم رای بودند و به پشتوانه علما بود که جنبش موقتا پیروز شد ولی به علت تفاوتهای مبنایی سنت سیاسی و فکری شیعه که در مسیر تکاملی خویش و در این برهه زمانی در پی عدالتخانه بود و نه مشروطیت به معنای غربی آن ، جنبش به شکست انجامید. بر این اساس اگر چه این مواجهه با غرب،  چالشهای جدی ای  در برابر  نظریه پردازی عالمان شیعه  ایجاد کرد اما به علت سنت فکری قوی و مشخص شیعه این نظریه پردازی هیچگاه صورتی غربی به خود نگرفت و سعی می کرد فرهنگ و ساختار سیاسی غرب را در خدمت خود بگیرید همانگونه که مثلا در "تنبیه الامه و تنزیه المله نایینی "می بینیم.

گزاره فوق در صدد  بیان این نکته است که اگر در بررسی جنبشهایی چون مشروطه و پس از آن،  نقش مولفه های فرهنگ سیاسی شیعه (که در طول تاریخ به علت نهاد سازی های صورت گرفته همچون نهاد امام زادگان در ایران  از یک خرده فرهنگ به یک حکومت یکپارچه در عصر صفوی تبدیل شده است ) را در نظر نگیریم و تنها به وجود حکومتهای اقتدار گرا و استبداد ایرانی و  در مقابل آنها  نقش آشنایی روشنفکران با غرب بسنده کنیم (کما  اینکه اکثر نظریات تبیینی در رابطه با تاریخ ایران اینگونه اند) از عهده تبیین حوادث سیاسی تاریخی ایران همچون انقلاب اسلامی و... به درستی بر نخواهیم آمد.

به عبارت دیگر عمده مشکلات نظریه پردازان غربی  ویا ایرانی غربگرا در تحلیل نادرست انقلاب اسلامی و فرهنگ سیاسی  ناشی از این است که آنان نقش اصلی پیروزی انقلاب اسلامی را که آموزه‌های شیعی و عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی شیعه بوده است، نادیده گرفته اند; امری که در ادبیات سیاسی مدرن و بر اساس مبانی نظریه‌های مدرن غربی، قابل درک و توضیح نیست. در عوض، بر عواملی مثل توطئه، استبداد، اقتصاد و مدرنیزاسیون تأکید دارند.

از همین جهت سعی می کنیم که برخی از وجوه اساسی فرهنگ سیاسی شیعه که نقشی مهم در پیروزی انقلاب ایران داشت را به نقل از یکی از نویسندگان (ابوطالبی, 1384, ص. 11-14) در زیر بیاوریم:

تبیین مفهوم فرهنگ سیاسی شیعه

نویسنده درابتدا با توجه به تعاریفی که در مورد فرهنگ سیاسی وجود دارد ، فرهنگ سیاسی شیعه را تعریف و بر این مبنا به ذکر جزییات می پردازد:"مجموعه ای پیوسته از نظام اعتقادی، ارزش‌ها و نمادهای مذهب تشیع که از منابع شیعی به دست می آید و مبنای کنش و واکنش‌های شیعیان در برابر نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها بوده است.

الف. نظام اعتقادی

نظام اعتقادی شیعه عبارت است از اصول و فروع دین اسلام بر اساس مذهب تشیع. این نظام اعتقادی، یکی از ارکان مهم فرهنگ سیاسی شیعه است که عناصر آن شدیداً به هم پیوسته و دارای انسجام درونی شدید هستند. از جمله عناصر مهم این نظام اعتقادی، که در رفتار سیاسی شیعیان تأثیر مستقیم داشته اند، عبارتند از:

امامت:از جمله مفاهیمی که از اصل امامت به دست می آید و در رفتار سیاسی شیعیان مؤثر است، مفهوم غیبت، انتظار، اجتهاد و ولایت فقیه است.

معاد:

 امر به معروف و نهی از منکر: این عنصر جایگاه مهمی در فرهنگ سیاسی شیعه دارد.این عنصر یکی از اساسی ترین عناصر فرهنگ سیاسی اسلام است که در چارچوب آن، مشارکت سیاسی در امر حکومت و نظارت همگانی بر هیأت حاکمه تحقق می یابد و سلامت جامعه در ابعاد مختلف تأمین می گردد و عمل به آن، ضامن بقا و استمرار حکومت و نظام اسلامی صالح و عادل خواهد بود..

تولّی و تبرّی:دوست داشتن و دشمن داشتن، یعنی اثبات ولایت اولیای دین و نفی هر ولایتی که معارض با آن هاست. به تعبیر استاد مطهری «تاریخ شیعه با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم گشته است.» همین شیفتگی و شیدایی و سرسپردگی به ولایت معصومان(علیهم السلام)، به عنوان نیروی بالقوه بسیاری ازحرکت هاوجنبش‌های انقلابی و ضدستم عمل کرده است.

جهاد: جهاد، یک مبنای قوی اعتقادی برای تهییج روح انقلابیگری در شیعیان بوده است و تاکید بسیاری در قرآن بر آن شده است..

شیعیان بر اساس همین تأکیدات قرآن

/ 7 نظر / 10 بازدید
مهدي

پاسختان(جواب به کامنتهای جدیدتون) رو دادم

سيد مصطفي خاتمي

سلام عليكم. "ازدواج سلطنتي و هزار فاميل رسانه‌اي" يادداشتي به بهانه هياهوي عروسي سلطنتي بريتانيا در وبلاگ طاووس. ياعلي!

م.م

ما احمدی نژادی نیستیم... http://nedaye-andisheh.blogfa.com/

سيد مصطفي خاتمي

سلام. يك سوزن به دوستان خودمان؛ "چه سكوت شلوغي!؟" آخرين يادداشت وبلاگ طاووس. ياعلي!

ناصر

مي خواهم به چند نكته اشاره كنم فرهنگ نه به معني اي كه در زبان فارسي هست كه معمولا جنبه هاي والا و برتر محيط اجتماعي و روابط انساني را مي دونيم!! چون اين گرفتاري هست فرهنگ يعني همه ساخته ها و پرداخته انساني -فرهنگ يعني راه و روش زندگي.بنابر اين نه تقدس داره نه چيز عجيب غريبي است.همه جوامع هم فرهنگ دارند ما در زبان فارسي فرهنگ رو به جنبه هاي والا به زمينه هاي علمي هنري فلسفي و اخلاق و خلقيات و روحياتي مي گيريم كه جنبه والا و برتر انساني رو داره.بنابر اين در يك چنين مفهومي هيچوقت نمي شه به يك چنين فرهنگي حمله اي يا انتقادي كرد براي اينكه شما حمله به علم هنر و فلسفه مي كنيد اما اگر فرهنگ رو به زبان جامعه شناسي بهش نگاه كنيم كه همه ساخته ها و پرداخته انساني است و درست غلط و خوب و بد داره ان زمان هستش كه مي توان گفت گرفتاري ما بار فرهنگي است .همچنان در گذشته و در قبرستان گذشته و تاريخ مانده ايم و بنابر اين وقتي شما با مرده ها و قبرستان زندگي مي كنيد بسيار روشن هست كه با زندگي و زنده ها كاري نداريد و مسيله پيشرفت و بودن در زمان و مكان امروز براي شما معنايي نداره زيرا شما در گذشته زندگي كرده ايد و همچ

خطخطی

سلام با مطلب "کمپین علیه خودسریهای ناجا" در مورد حوادث ورزشگاه به روزم. بخوانید و کمک کنید

کلیپ لو رفته quilters.ru/shared/clip021.rar