معنا و مفهوم مرگ جامعه شناسی

متن سخنرانی دکتر کچوییان در دانشگاه شیراز:

ضمن بزرگداشت سالگرد  9 دی بحثم را آغاز می کنم.

موضوع سخنرانی امروز از موضوع سخنرانی چند مدت قبل من  در دانشگاه علامه طباطبایی اخذ شده که این عنوان را من نگذاشتم بلکه دانشجویان برگزار کننده عنوان بحث را" مرگ جامعه شناسی ، تولد مطالعات فرهنگی" گذاشتند. این موضوع بد فهمیده شد از این جهت که گویی مثلا من در دفاع از مطالعات فرهنگی بودم! یا می خواستم مطالعات فرهنگی را جانشین جامعه شناسی بکنم! در صورتی که استدلال بحث من بر ناظر بر امری بود که اگر پذیرفته شود بر اساس آن  مطابق فهمی که من دارم و در ادامه بحث می کنیم مطالعات فرهنگی ضمن حل برخی مشکلات جامعه شناسی مشکلش حاد تر از جامعه شناسی است. در واقع یک پروژه ای وجود داشته  به نام جامعه شناسی که عنوان عامتری دارد  به نام  نظریه اجتماعی تجدد که مطابق این پروژه قرار بوده  ما یک دانشی داشته باشیم که این دانش امکان دو کار را برای ما فراهم کند : یکی امکان فهم جهان اجتماعی ( به نحوی که بعدا در ادامه خواهم گفت) و دیگری  امکان اداره و سازماندهی جهان اجتماعی را . به این معنا که بر اساس فهمی که از جامعه شناسی به دست می آوریم - که حاصلش قانون و ... است- این امکان را می یابیم که جهان خودمان رو به نحوی اداره کنیم که به سعادت برسیم. در بحث مرگ جامعه شناسی بحث از عدم امکان تحقق چنین پروژه ای یا شکست چنین پروژه ای است و من مطالعات فرهنگی را به عنوان نشانه چنین شکستی گرفتم  چون مطالعات فرهنگی به اصطلاح نقصانهای جامعه شناسی را به یک معنا و از یک جهاتی حل و فصل می کند و می پوشاند و به یک معنایی  به فرهنگ توجه نشان می دهد، ولی مشکلات اساسی تر نظریه اجتماعی تجدد که مشکلات اساسی تر معرفت شناختی و روش شناختی  است را نه تنها حل نمی کند بلکه حادترش هم می کند، یعنی در دام نسبیت گرایی حادی می افتد  که مفهوم و نتیجه اش این است که  ما صرفاً اقوالی و روایتهایی داریم  و چیزی به عنوان علم نمی توانیم داشته باشیم.  با این مقدمه بحث را ادامه میدهم.

 یکی از دلایلی که این بحث خیلی سخت پذیرفته شد وعکس العمل  ایجاد کرد به نظر می رسد طنین بحث" مرگ" باشد. البته دلایل زیادی دارد که ممکن است کسانی با این حرف موافق نباشند: یکی از دلایلش این است که ممکن است ما آدمی باشیم که در این رشته درس می خوانیم، تحصیل می کنیم،  کار می کنیم و شأنیت خود و رزق و روزی خودمان  را از این می گیریم! و کسی که دارد جامعه شناسی می خواند ممکن است تصویر آینده  خود را با این بحث مورد تهدید ببیند! و از لحاظ صنفی و حرفه ای خیلی سخت می کند پذیرش این را. در صورتی که لزوماً مفهوم این بحث تهدید علائق  صنفی نیست. بحث ، بحث معرفتی است و ممکن است شما این بحث را قبول کنید در عین حال هم هیچ تهدیدی برای شما بخاطر حرفه تان نباشد. مفهوم مرگ جامعه شناسی به معنای این نیست که جامعه شناس ها مرده اند  یا به اصطلاح باید بمیرند و مسیری برای کارشان وجود ندارد! بحث، بحث نیاز به یک بازسازی معرفتی در این حوزه هاست. اسم جامعه شناسی ممکن است عوض شود و مقاصد و اهدافش هم عوض می شود ولی بالاخره ما همچنان در حوزه نظریه پردازی اجتماعی خواهیم بود . در هر صورت  مرگ جامعه شناسی هم به این دلیل و هم به دلایل معرفتی دیگر، شنیدندش برای بعضی ها سخت بود. ازجمله یک دلیلش هم این بود که ما خیلی با مرگ علوم آشنا نیستیم و مرگ علوم را سخت می فهمیم، یعنی به یک معنا اصلاً نمی فهمیم. خصوصاً دستگاه  معرفت شناختی ما و آن چارچوبی که ما درآن فکر می کنیم  علم را این گونه می فهمد که در واقع یک موضعی  از آگاهی و نظر و شناخت و...  که متوجه دسترسی به حقیقت است و به طور طبیعی وقتی به وجود می آید همیشه هم خواهد بود، که متکفل شناخت و دستیابی به حقیقت است و حقیقت هم یک امر جاودانه ای است به همین دلیل مرگ دانش ها یک معنا و مفهوم تناقض آمیزی در ذهن ما دارد در صورتی که اگر به تاریخ علم و حالا  نه تاریخ  علم جهانی و تاریخ علم بشری از آغاز تا کنون بلکه اگر که به تاریخ علم مدرن یعنی آن چیزی که در غرب هم اتفاق افتاده هم آگاهی داشته باشیم می بینیم که این لفظ مرگ و عنوان مرگ برخی علوم دائماً تکرار شده و تکرار می شود و آمد و رفت دانش ها و علوم یک چیز خیلی عادی است . ما حداقل از بدو پیدایش مدرنیته مکرر در مکرر بحث مرگ فلسفه، بحث مرگ سیاست، بحث مرگ فلسفه علم و مقولاتی نظیر این را داشته ایم. مثلاً فایرابند می گوید فلسفه علم پایان یافت و مرگش رسیده است یا کسانی مثل رورتی فیلسوف متأخر حرفی شبیه همین را می زند و وقتی رورتی پایان فلسفه را اعلام می کند منظورش همین فلسفه علم است. قبل از او ما بحث مرگ متافیزیک را داشته ایم. بعداز کانت این مسأله اتفاق افتاد مثلاً شما می بینید هابرماس می گوید عصر پسا متافیزیک. عصر پسا متافیزیک درواقع در خودش اذعان به مرگ متافیزیک را دارد و یا مرگ سیاست که در یک دوره از اواخرقرن نوزدهم تا دهه 60 قرن بیستم میلادی از مرگ سیاست بحث شده و دهه 60 دوباره بحث احیای سیاست یعنی  فلسفه سیاسی مطرح شده است . این مسأله خیلی عادی است و تقریباً هم به تبعش پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد مثلاً شاید خبر داشته باشید مطالعات فرهنگی که در بیرمنگهام به وجود آمد سال گذشته بسته شد یعنی یک حوزه ای که خیلی هم اشتهار دارد و خیلی هم جا باز کرده و ظاهراً در حال گسترش است همانجایی که به وجود آمده و متولد شده ،  دفترش را بسته  و تعطیلش کردند.

در هر صورت  با  توجه به این مسائل در مورد  ادعایی که قرار است مطرح شود به نظر می­رسد که زمینه ی این را پیدا کنیم که راحت تر با مسأله برخورد کنیم چون خیلی متأسفانه  پاسخ های خصومت آمیزی به من داده شده و داده می شود  که اصلاً برای من قابل فهم نیست . مثل اینکه من چاقویی دست گرفته ام و دارم کسی رو می کشم و آنها هم باید مرا بکشند که آنها  را نکشم! شما می توانید به وفور این مساله را در گوشه و کنار ببینید که البته یک مقدار زیادی آغشتگی  مسأله با سیاست باعث این شده است. یعنی متأسفانه یا خوشبختانه  جبهه بندی های سیاسی در کشور مان،  ما به ازا های معرفتی هم پیدا کرده یعنی یک دسته ای پشت علم مدرن قرار گرفته اند و از علم مدرن دفاع می کنند و بالاخص از جامعه شناسی وعلوم انسانی مدرن  و مقاصد سیاسی شان را وابسته به این مقوله می دانند و در مقابل هم کسانی  برعکسش عمل میکنند.

 من البته دوست دارم در حالی که اذعان به وابستگی این مقولات به سیاست می کنم خود بحث را غیر سیاسی دنبال کنم ، یعنی من ممکن است از لحاظ سیاسی سوژه و طرحم این باشد که علوم اجتماعی ما، نباید غربی و یا سکولار باشد ، اما معنای این حرف این نیست که وقتی من در مقام استدلال هستم یا در بحث علمی و معرفتی سیاسی عمل بکنم. اگر مثلاً من می خواستم سیاسی عمل کنم باید از همه ی قدرتم استفاده می کردم درب همه گروه های جامعه شناسی دانشگاهها را می بستم و چنین کارهایی می کردم، ولی این کار که نشده! بحث، بحث استدلالی است و طرف مقابل هم باید اینطوری وارد شود . البته هر بحثی پیامدها و نتایج سیاسی دارد که نمی توان از آن اجتناب کرد چون اگر هر حرفی درست باشد خب باید عمل شود. پس مرگ علوم یک چیز خیلی عادی است ولی معنا و مفهومش بد فهمیده شده است و کسانی که عکس العمل نشان دادند در رفتارها و نظراتشان این را نشان داده اند.

 در یک بحث دقیق تر وقتی از مرگ یک چیزی  سخن می گوییم یعنی اینکه این مقوله یا موضوع دیگر آن کارکردها و قابلیت ها و توانمندیهای که به او حیات و زندگی می داده است ندارد و در واقع نمی تواند آن کارها را بکند. حالا علم هم همین گونه است . باید ببینیم زندگی این علم  به چیست و ازآنجا بدانیم مرگ آن به چیست! و ادعای مرگ جامعه شناسی دقیقاً همین است ،یعنی  آنچه که علم جامعه شناسی مدعی آن بوده است را دیگر  نمی تواند دنبال یا اجرا کند.

 مثال دیگری از فایرابند که فیلسوف علم است می زنم که او می گوید فلسفه علم مرده است که  پس از کوهن این مطلب مطرح شد و  افراد مختلفی مثل رورتی و دیگران نیز این بحث را مطرح کرده اند. فلسفه علم دقیقاً به یک معنا با کانت زاده شد و البته تمام فیلسوفان مدرن قبل از کانت هم همه علی الاصول فیلسوف علم بودند مثلاً دکارت، لاک، برکلی، اسپینوزا،مالبرانش و هیوم و... مهمترین بحثی که ما ازآنها می شناسیم بحث های فلسفه علمی آنها و بحث های معرفت شناسانه  و روش شناسانه ی آنها ست و بعد از کانت اکثر فیلسوفان بزرگ نیز در این زمینه ها کار کرده اند مثل ویتگنشتاین که کتاب تراکتاتوس را نوشته است و یا بحث مهمش که در حوزه پوزیتیویسم منطقی ارائه داده و یا آیر و خود رورتی اول، پاپر، لاکاتوش، هوسرل به یک معنا یا حتی خود هایدگر در یک جهاتی! که همه اینها به اعتبار  بحث هایشان در حوزه فلسفه علم اشتهار پیدا کرده اند، ولی فایرابند می گوید در این دوره اخیر دهه 60 و 70 به بعد فلسفه علم مرده ، در حالی که ما هنوز فلسفه علم می خوانیم. در حالی که مرده هنوز یک عده ای  می نشینند کتاب فلسفه علم می نویسند و ما هم  می خوانیم و درسش را هم داریم و اتفاقا در مقطعی در کشور ما در دوره ای رواج و رونق فوق العاده ای داشته است! پس این که فلسفه علم مرده است یعنی چه؟  

فلسفه علم قرار بوده به عنوان دانش معیار برای شناخت عمل کند یعنی دانش معیاری که به عالمان بگوید چه چیزی علم است چه چیزی علم نیست و اگر می خواهند علم اندوزی کنند ازچه روشی بروند و از چه روشی نروند و دائر مدار کشف علمی، فلسفه علم است .  فلسفه علم است که می گوید شما کارتان علمی است و یا اینکه درست کار می کنید یانه! ادعای اینکه فلسفه علم مرده است یعنی فلسفه علم دیگر نمی تواند این کار را بکند ، یعنی فلسفه علم قابلیت این کار را ندارد که به عنوان شاخص و معیار علم تعیین گردد و استدلالی هم که ارائه می شود  استدلالی است که از تاریخ خود فلسفه علم درظرف دو سه قرن قبلش گرفته شده است و می گویند ببینید کسانی آمدند و با ادعای روش علمی کارهایی کردند و حاصل قضیه این است که ما چنین وضعی را داریم.  به جای اینکه اوضاع احوالمان خوب شود افتادیم در فضای پست مدرن با آن نسبیت گرایی شدید و حادش! میگویند اگر قرار بود فلسفه علم بتواندکاری بکند یا این ادعا قابل تحقق بود این وضعیت نباید حاصل می شد. البته در این زمینه ادله ی خیلی ملموسی هم مطرح می شود. یعنی می گویند به دلایل مختلف -که در اینجا امکانش را نداریم  آن بپردازیم از فلسفه علم کاری  برنمی آید. بنابراین فلسفه علم مرده است. شما می توانید هنوز هم درباره آن بخوانید، هنوز هم یک عده ای در باره آن  بنویسند، ولی دیگر فلسفه علم  آن معیار و شاخص  نمی تواند باشد. کما اینکه مثلاً در دنیای مدرن که یک موقعی گفتند الهیات و متافیزیک مرده است، ولی بعد از کانت کتابهای الهیاتی نوشته می شد ، کتابهای متافیزیکی هم نوشته می شد  و همین الان هم نوشته می شود ولی بحث برسر این است که مثلاً کتابهای متافیزیکی نمی تواند از مفاد خودش دفاع کند. یک کسی حرفی می زند ولی توسط عقلانیت موجود  امکانش نیست که محتوا و مفادش  را معتبر قلمداد کنیم. یعنی مثلاً کسانی مثل هایدگر یا دیگرانی حرف های متافیزیکی می زنند، فیلسوفان خیلی بزرگی هم هستند، آدمها هم حرف هایشان را می خوانند و خیلی هم از یک جهاتی موثر است ولی موضع متافیزیک در علم مدرن در جهان مدرن، در این دستگاه معرفتی قابل نگهداشتن نیست ، یعنی کسی نمی تواند آن دستگاه را قبول کند و بعد حرف های متافیزیکی بزند و بعد مدعی شناخت باشد. می گویند آقا! این حرفها  هم  یک حرفهایی است ،یک چیزهایی است ولی  شناخت عالم واقع نیست! از نظر عقل مدرن متافیزیک مرده است.

با این مقدمات  و اضافه کردن یک مقدمه دیگر که بحث را روشن خواهد کرد ادامه می دهیم تا به نقطه مورد نظر برسیم.

یکی از اشکالاتی که اینگونه بحث ها دارد فقدان دقت علمی است. فقدان دقت علمی یعنی چه؟  من بحث را از جاهایی دیگر که برای شما روشن تر است شروع میکنم تا به بحث خودمان برسیم. ببینید از ابتدایی که ما درگیر مدرنیته شدیم و غرب مستقیم و غیر مستقیم به جهان ما وارد شده و بالاخره جهان ما را  یک مدتی به زور و یا  شکل های دیگری تحت تأثیر قرار داده است ما در مواجه با غرب این مشکل عدم دقت را داشته ایم .یعنی از مشروطه تا همین الان که در جامعه ما بحث روشنفکری مطرح است. عین بحث ما که در زمینه جامعه شناسی مطرح است در زمینه روشنفکری هم مطرح است. بحث این است که روشنفکری چه نوع مفهومی است و مصداقش چه وضعیتی را به لحاظ تاریخی دارد. آیا روشنفکر و روشنفکری یک مقوله تاریخی است که دریک جهان خاص اجتماعی تاریخی ظاهر شده است؟ یا اینکه نه! یک مفهوم عامی است . یک عده ای به اعتبار معنای لفظی روشنفکری ، مولوی را هم روشنفکر می دانند، انبیا را هم روشنفکر می دانند، روحانیون را هم روشنفکر می دانند، عرفا را هم روشنفکر می دانند. روشنفکر را به معنایی که در مقابل مطالب جدید جزمیت ندارد تعریف میکنند. به این معنا هرکسی را می شود روشنفکر نامید! آدمهای کوچه و بازار را هم می شود روشنفکر نامید، بشر دوهزارسال پیش هم اگر این خصوصیت را داشته باشد را می توان روشنفکر نامید. ولی در بحث روشنفکری که این همه کتاب نوشته شده است و نوشته می شود هم در غرب و هم در کشور ما، بحث ، بحث لفظی نیست چون اگر بحث لفظی بود مسخره بود که ما سر این بحث کنیم که آیا روشنفکری یک موجود جدیدالولاده ای است؟ موجود خاصی است؟ یا اینکه نه ! در تاریخ های مختلف ما این را داشته ایم. آنهایی که می گویند پیامبران روشنفکر نیستند نه تنها قصد فحش دادن به پیامبران یا مولوی و یا هرکس دیگری ندارند بلکه ساحت آنها  را تطهیر می کنند از یک نوع خاص اندیشیدن و یا نوع خاص نگاه کردن و فهمیدن. مضمون روشنفکری دقیقاً درتضاد و تعارض با این مقولات ( پیامبری و عرفان و...) است . اساساً اگر اینگونه بود که روشنفکر مصداقش روحانیون کلیساها، علمای دینی همه ادیان یا عرفا بودند چرا در قرن17و 18 رفته رفته این اصطلاح ابداع شد. چرا نگفتند عالمان! در پیشینه ی تاریخی مفهوم روشنفکر، ابتدا به آنها  می گفتند اهل ادب، بعد می گفتند اهل قلم و در نهایت هم گفتند  Intellectual چرا گفتندIntellectual  چرا ازاصطلاحات قبلی استفاده نکردند؟بیکار که نبودند و الکی لفظ ها تغییر نکرده! دقیقاً در مقطعی که این اصطلاح استفاده شده است یک صف بندی جدی بین کسانی که این عنوان را به خودشان اطلاق میکنند و تمام نمایندگان هرگونه فکر و اندیشه دیگرمثل کلیسا و یا فیلسوفان ارسطویی و یا هر تفکر دیگر وجود داشته است. عین این بحث در باره جامعه شناسی مطرح است یکی وقتی شما جامعه شناسی را در یک معنای بسیار کلی و در واقع لفظی ، لغوی و یا عمومی  می فهمید که جامعه شناسی یعنی شناخت جامعه، یعنی اینکه علم آگاهی نسبت به امور اجتماعی یا چیزهای شبیه به این، به این معنا شما می توانید از جامعه شناسی افلاطون هم سخن به میان آورید، از جامعه شناسی ارسطو و فارابی سخن بگوئید. به این معنا اشکالی ندارد ولی گاهی اوقات منظور شما از جامعه شناسی شکل خاصی از تفکر و شکل خاصی از فهم جامعه است که در یک تاریخ خاصی و دریک مقاطع خاصی و توسط آدمهای خاصی ابداع شده است و اتفاقاً آدمهایی که این را ابداع کردند می دانستند که ارسطویی هست، می دانستند فارابی ای هست، می دانستند افلاطونی هست، می دانستند آکویناسی هست ، می دانستند متألهینی هستند که در باب امر اجتماعی سخن می گویند و امر اجتماعی را فهم می کنند چرا تلاش دارند مفهوم جدید و اسم جدیدی ابداع کنند و پس به این معنا برای چه کنت و هرکسی دیگری ادعا می کند که من جامعه شناسی را ابداع کردم؟! اگر جامعه شناسی قبلاً بوده این چه داعیه ای است؟!  بخشی از منازعه و بدفهمی هایی که به وجود می آید ناشی از همین است. اینکه ما می گوئیم مرگ جامعه شناسی یعنی نه اینکه در واقع مرگ هرگونه نظریه پردازی در باب امر اجتماعی ! اگر به این معنا نگاه نکنیم و درک دقیقی از ماهیت جامعه شناسی داشته باشیم می دانیم که جامعه شناسی از بدو امرش به کرات مرده و زنده شده است و در قالب های جدید و متفاوت ظاهر شده است. یعنی در معنایی دقیقاً مرده و در معنای دیگری زنده شده است. البته ما به دلیل اتفاقات و به دلیل پیشینه هایی این را  به معنای مرگ و زندگی نفهمیدیم .

شما می دانید که  گفته می شود جامعه شناسی علم چند سرمشقی است، علوم انسانی و علوم اجتماعی چند سرمشقی هستند، چند پارادایمی اند. مفهوم چند سرمشقی بودن در واقع این معنایی که گفتیم جامعه شناسی به کرات به یک معنایی مرده و به یک معنایی دیگر زنده شده است را بیان میکند. چگونه؟! در مقابل علوم چند سرمشقی علوم تک سرمشقی قرار دارند. ما الان دیگر یک فیزیک ویا یک زیست شناسی بیشتر نداریم و همین طور علوم دیگر غیر از علوم اجتماعی و علوم انسانی. فرق علوم چند سرمشقی و علوم تک سرمشقی هم همین است. به همین دلیل ما هیچ وقت نمی گوئیم فیزیک نیوتنی، فیزیک انشتینی، یا زیست شناسی داروینی، یا شیمی لاوازیه می گوییم زیست شناسی . ولی در معنای تک سرمشقی، علم مترادف با سرمشقی است که توانسته سرمشق های دیگر را به حاشیه ببرد و بر آنها غلبه کند و خودش را به عنوان تنها علم ممکن جا بزند. فیزیک، بعد از نیوتن آن چیزی است که نیوتن آن را  تعریف کرده است با آن سه تا اصلش: اصل اینرسی ، جرم و اندازه حرکت و  رابطه شتاب و جرم. و بعد از او با اینکه درست است که بگوئیم فیزیک نیوتنی ولی نمی گوئیم فیزیک نیوتنی! برای اینکه فیزیک دیگری وجود ندارد ، به همین معنا در واقع ما می گوییم اصلاً علم همین است و علم دیگری برای فیزیک متصور نیستیم.در علوم تک سرمشقی شما در واقع  علم را معادل سرمشقش می کنید در حالی که در همان مقطعی که گالیله و نیوتن آمدند ما هنوز علم فیزیک ارسطویی را داریم، مکانیک ارسطویی را داریم تا مدتها بعد از نیوتن هم در غرب داشته ایم و الان هم ما فیزیک نیوتنی نداریم، فیزیک نیوتنی مرده است. فیزیک الان، فیزیک انشتینی است. فیزیک نیوتنی یک حالت خاصی است از فیزیک انشتینی یعنی شکل درست معنا و مفهوم فیزیکی عالم آن چیزی است که انشتین به ما داده است گرچه ما هنوز نیوتنی به عالم نگاه می کنیم و می اندیشیم. نگاه انشتینی به عالم خیلی ساده نیست ولی به هر صورت به لحاظ علمی و معرفتی، ما الان  فیزیک انشتینی داریم. فیزیک نیوتنی مرده است! معتبر نیست و فقط به عنوان یک حالت خاصی از فیزیک انشتینی در مورد مواد بزرگ و ماده های فراتر از ذرات ریز اعتبار دارد و اعتبار خاص هم دارد. وقتی علمی اینگونه است یعنی امکان این هست که در این علم اجماعی بر یک سرمشقی به وجود آید و وقتی آن اجماع حاصل می شود دیگر اسم آن کسی که این فهم را به ما داده است و فهمی که شما در آن حوزه می پذیرید در پسوند علم نمی آوریم و الان دیگر نمی گوییم فیزیک انشتینی، می گوییم فیزیک.

اما در مورد علوم چند سرمشقی اینگونه نیست. علوم چند سرمشقی علومی هستند که به دلایل موانع و یا محدودیت های معرفت شناختی و یا غیر معرفت شناختی امکان اجماع بر سر یک سرمشق در آنها وجود ندارد. یعنی این علم در واقع ترکیبی است از چند تا علم و به همین دلیل هم در این علوم ما وقتی صحبت از یک جامعه شناسی می کنیم اسم آن آدم هم که تصویر آن علم را به ما داده است در پسوند آن می آوریم: مثلاً می گوییم جامعه شناسی مارکسی، جامعه شناسی فمنیستی، جامعه شناسی پارسونزی ، جامعه شناسی دورکیمی، جامعه شناسی وبری. هر کدام از این جامعه شناسی ها در واقع مثل فیزیک نیوتن می خواسته اند کل جامعه شناسی شوند یعنی قرار بوده است جامعه شناسی دورکیمی بشود جامعه شناسی! ولی این، امکان وجود پیدا نکرده است و مدل و نگاه دورکیمی به جهان اجتماعی نه تنها نتوانسته است نگاه های دیگری که هست را حذف کند که  الان عملاً ده ها جامعه شناسی داریم و نه یک جامعه شناسی. این عنوان کلی که شما می گویید جامعه شناسی و در آن مکاتب و نظریه های مختلفی را میگویید و میخوانید در واقع یک لفظی بیش نیست. این از عدم دقت نظری ماست که می گوییم رشته جامعه شناسی و یا درس جامعه شناسی. کتاب های جامعه شناسی مثل ریتزر و یا هر کتاب دیگری که آمده در واقع الگوهایی متعددی از علم جامعه شناسی به شما عرضه می دهد. ما یک جامعه شناسی نداریم، جامعه شناسی های متعدد داریم و  نه یک مکاتبی در درون یک علم، بلکه هرکدام از این مکاتب یک علم کاملند یعنی مدعی یک علم کامل هستند. حالا ببینیم که یک علم کامل (با اصطلاحات مثلاً کوهنی )خصوصیاتش چه هست؟ مثلا فیزیک نیوتونی و انشتینی.این که چه خصوصیاتی دارند چه چیزهایی در اینهاست که اینها را یک علم کرده است. اینکه می گوییم انشتینی یعنی همه آنچه در انشتین هست در نیوتونی  هم هست فقط اینها تفاوتشان نوع تلقی های متفاوت از همان چیزهایی است که در هردو آنها هست. و به این معنا یا این درست است یا آن. نمی تواند هردو آنها درست باشد. یکی از  مقولات مهم هر علمی واقعیت یا قلمروی است که راجع به آن بحث می کند. فیزیک راجع به جهان ماده و درمورد جسم و اجسام و حرکات و در معنای کلی راجع به مکانیک بحث می کند، آیا جهان نیوتنی با جهان انشتینی یکی است؟ یعنی آیا نیوتن در باب همان جهانی صحبت می کند که انشتین صحبت می کند؟ یا آیا جهان انشتینی یک چیز دیگری است و در آن یک چیزهایی دیگری پیدا می شود که در جهان نیوتنی پیدا نمی شود . واقعاً اینگونه است که در جهان انشتینی چیزهایی هست که در جهان نیوتنی نیست . یکی از مهمترین خصوصیات جهان انشتینی نسبی بودن زمان و مکان است، یعنی جهان نیوتنی زمان و مکان در آن مطلق است، ببینید چقدر جهان متفاوتی خواهد بود این دو جهان، یک جهانی که زمان و مکان در آن مطلق است و یک جهانی که زمان و مکان در آن نسبی است ،جهانی که در آن سرعت ها، سرعت نوراست و مطلق است و جهانی که  سرعتی مثل نور ندارد و در واقع  مطابق  به تعریفی که اینشتین می دهد بسته به موضع شما، تصویری که به شما از عالم داده می شود خیلی فرق می کند با کسی که در یک موضع دیگر قرار دارد. فضا در نگاه انشتینی مسطح نیست، تحدب دارد ،تقعردارد، خمیدگی دارد که ناشی از سنگینی جرم است. اینها دو جهان متفاوتند و  یا این جهان درست است  یا آن جهان! بحث بر سر این است که اینها هر دو نمی توانند درست باشند چون ما یک جهان که بیشتر نداریم. اگر می گوییم جهان این است ،خوب فیزیکش هم درست است ،اگر جهان آن است ، آن هم فیزیکش درست است پس این غلط است و نمی شود که هر دوی آنها درست باشد.  و الان مراد از فیزیک همان سرمشق انشتینی  است که غلبه دارد و حکمفرماست در فیزیک.

حالا بیاییم در حوزه جامعه شناسی! جامعه که موضوع علوم اجتماعی و جامعه شناسی است آیا برای مارکس یک چیز است و برای دورکیم هم همان است و برای وبر هم همان است و برای پارسونز هم همان است؟ یا این جهان هایشان با هم خیلی فرق می کند یعنی جامعه برای اینها معنا و مفهومهای متعدد دارد و در نتیجه سئوال و مسائلی که برای آدمهایی که در این جامعه ها زندگی می کنند فرق می کند؟ سئوالات مارکسیستی امکان پرسش از جهان پارسونزی ندارد یا اگرهم بر فرض احتمال، طرح شود پاسخ هایش آنی نیست که در جهان مارکسیستی هست، یعنی موضوع، قلمرو، سئوالات و مسائل، روش، اهداف و غایت و نوع معرفتی که به ما می دهد -این چهار پنچ  عنصری که یک علم را می سازد- در تمام این سرمشقها با هم فرق می کند و به همین دلیل است که ما می گوییم اینها علم های متعددند. یک علم نیستند ما جامعه شناسی های متعدد داریم ولی به قول فوکو یا کوهن این علوم، علوم نابالغند یعنی هرکدام از این جامعه شناسی ها جامعه شناسی های نابالغند، جامعه شناسی هایی هستند که نتوانسته اند به بلوغ و پختگی برسند و در نتیجه نتوانسته اند به عنوان تنها علم ممکن در حوزه جامعه شناسی خودشان را مطرح کنند و در نتیجه ما چنین وضعیتی داریم که الان داریم. اگر که ما در حوزه ای با چنین وضعی روبه رو باشیم یعنی به جای اینکه یک علم داشته باشیم علوم متعدد داریم ولی همه را تحت عنوان مکاتب و سرمشق ها می خوانیم. معنا و مفهوم این  تنوع و تعدد سرمشق ها چیست؟ معنا و مفهومش این است که چون همه اینها که نمی توانند علم باشند باید یکی از اینها علم باشد ولی هیچکدام از اینها که نمی تواند ادعای مطلقیت کند و اثبات کند. درواقع  علمی نداریم، علم دوتا که نمی تواند باشد! یک جهان متفاوت، یک روش های متفاوت، یک سئوالات و مسائل متفاوت، یک غایت و مقصود متفاوت! علم یک دستگاه مفهومی است که این عناصر مختلف را در خودش جمع کرده  و نمی تواند متعدد باشد. حداقلش در قلمرو و حوزه موضوعی اش . چون بالاخره جامعه یکی است ، جامعه که صدتا نیست! یا همه اینها غلط هستند یا همه اینها درستند یا یکی از اینها درست است ! همه ی اینها که نمی تواند درست باشد و یکی از اینها هم نمی تواند درست باشد برای اینکه هیچکدامشان  نتوانسته است دیگری را قانع کند و اینها همچنان دارند با هم دعوا می کنند.با هر موضوعی که پیش می آید انواع مختلف نظریه  ها از همین مواضع متعدد بیان می شوند  مثل موضوع  جهانی شدن. همه این آدم ها  هر کدام بر حسب موضوعی که انتخاب کرده اند ، از یک موضع نظری یک چیزی می فهمد ، برای اینکه در جوامع  متفاوتی دارند زندگی می کنند. از نظر مارکسیستی در جهان  چیزهایی هست  که در جهان پارسونزی نیست. بنابراین در واقع هیچکدامشان درست نیستند.

 جامعه شناسی تا زمان پارسونز در واقع این تنوعات نظری را تحت عنوان همین تنوعات نظری مطرح می کرد، یعنی جامعه شناسی تلاش داشت که  به نیوتن خودش برسد یعنی می گفت که ما هنوز جوانیم، کودکیم و یواش یواش داریم راه می افتیم و پخته می شویم و آبدیده می شویم، یک نیوتنی پیدا می شود که ما را می رساند به آن شأنیتی که باید برسیم، یعنی یک پارادیم واحدی به اسم پاردایم مثلا الف که غالب می شود و آن وقت هرکسی که در جامعه شناسی کار می کند مجبور است همین گونه به عالم  نگاه کند  و با همین دستگاه فهم کند و در نتیجه  این می شود علم جامعه شناسی. آن زمان  منتظربودند و الان هم  کسانی منتظرند که نیوتن ظهور کند! هنوز هم اگر بگویید آقا چی شد پس این پارادایم واحد؟! تازه بعد از دویست سال می گویند: جامعه شناسی علم جوانی است تازه شروع کرده است!

 بعد از پارسونز جریان غالب علم اجتماعی و جامعه شناسی در واقع این هست که این وضعیت درمان ناپذیر است یعنی این حوزه ها همین است که هست و ما در این حوزه ها امکان داشتن آن چیزی را که پدران و بنیانگذاران این رشته به ما وعده دادند نداریم و باید یا با این سر کنید یا این را کنار بگذارید، امکان اینکه این مدل و این چارچوب را و این دستگاه که اشتراکاتی هم با هم دارند را حفظ کنیم وجود ندارد. در واقع دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته دهه ای است که این مطلب مورد پذیرش قرار می گیرد  و این دهه ای است که از آن تحت عنوان بحران علوم اجتماعی یاد می کنند. این حرفی را هم که من زدم که مرگ جامعه شناسی اتفاقاً در خود جامعه شناسی هم زده اند در علوم اجتماعی زده اند. انواع نظریه ها وجود دارد تحت عنوان نظریه مرگ اجتماع یا مرگ جامعه شناسی، تنوع زیاد ندارد ولی وجود دارد که مثلا بودریار یکی از آنهاست که بحث مرگ جامعه شناسی را مطرح کرده است. اساس استدلال او با اساس استدلال من فرق می کند. او می گوید که جامعه ای دیگر وجود ندارد و نظرش هم به وضعیت خاصی است که  جوامع در خود غرب پیدا کرده اند. ولی در هر صورت این  که چه استدلالی پشت بحث است یک بحث است و اینکه این مطلب، مطلب قابل فهمی است بحث دیگری است.البته پذیرش یا نپذیرفتن بحث به استدلال پشت سر مطلب مربوط است. ولی شما ببینید از این دوره به بعد که دوره بحران جامعه شناسی است چه وضعی را داریم! از همین دوره است که مطالعات فرهنگی ظهور می کند . از این به بعد هر حوزه معرفتی جدیدی که  ظاهر می شود دیگر اسم خودش را علم نمی گذارد .بی دلیل که نیست می گویند مطالعات فرهنگی! چرا نمی گویند علم فرهنگی؟ چرا می گویند مطالعات فمنیستی و  نمی گویند علم فمنیستی؟ با اینکه فمنیستها ادعاهایشان خیلی گسترده است و اینها حتی قائلند به اینکه شیمی زنانه داریم، زیست شناسی زنانه داریم! در حد ادعا هم نیست بلکه  بعضی حرفها را در مورد اینکه شیمی زنانه چگونه خواهد بود طرح کرده اند. شاید ما قبولش نداریم اما ادعای خیلی بزرگی دارند، یعنی معتقدند همه ی حوزه ها ی معرفت ، مردانه بوده است تا الان  و اگر با عقل زنانه نگاه می کردید چیز دیگری می شد و ما داریم آن علم را می سازیم. ولی چرا نمی گویند علم، می گویند مطالعات. مثلاً حوزه ای داریم به اسم مطالعات پسا استعماری-postcolonial study - ،  چرا نمی گویند علم پسا استعماری ؟ الان حتی حوزه های که در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی ابداع و طرح می شود دیگر اسم خودشان را نمی گذارند جامعه شناسی، مثلاً می گویند مطالعات خانواده. دلیلش این است که امکان این را نداریم که آنچه در این حوزه ها  بدست می آید را در قالب یک پارادایم غالب و به عنوان یک قاعده یا به عنوان علم در چارچوبی که دیگران یعنی بنیانگذاران و پدران این حوزه ها مطرح کرده اند ، مطرح کنیم . به همین دلیل است که می گویند حالا اسم هر چه که از این به بعد است را دیگرنگذارید جامعه شناسی، نگذارید علم جامعه شناسی! اسم های دیگری که متناسبش است بگذارید. یک کسی مثل فوکو بی دلیل که نیامده است بگوید این  علمی که من می گویم اسمش هست تبارشناسی، آرکئولوژی، باستان شناسی یا دیرینه شناسی. چرا آمده این را گفته است؟ نمی توانسته بگوید من جامعه شناسم؟! اگر به حرفهاش توجه نکنیم می گوییم این راجع به جامعه شناسی علم دارد صحبت می کند. ولی وقتی که به علم می پردازد تبار شناسی و دیرینه شناسی، جامعه شناسیِ علم نیست. چون اساساً درک فوکو از موضوعات اجتماعی یعنی همان مقولاتی که مطالعه اش می کند یا همان جهانی که به عنوان محقق به آن می پردازد و در مقام فهمش است زمین تا آسمان با درک جامعه شناختی فرق می کند. نوع نظریه ای که فکر می کند قابل تحصیل است، روشی که ابداع می کند و به کار می گیرد ،غایات و مقاصدی که برای دیرینه شناسی و تبارشناسی قائل است هیچ کدامشان هیچ نسبتی با جامعه شناسی ندارد و اساساً به طور صریح  این ادعا را مطرح کرده  است که جامعه شناسی علم قرن نوزدهم است و بعد از او علومی که مطرح است او تحت عنوان counter sinceمطرح می کند و  دیگر جامعه شناسی نیست . در قرن نوزدهم علومی مطرح بودند که یکی از اینها جامعه شناسی است اینها با علوم متفاوتی جایگزین می شوند البته  علم به معنای عامش - که مثلاً تبارشناسی یا دیرینه شناسی یکی از آنهاست. که کسانی که می خواهند بخوانند بروند و کتاب order of things( نظم اشیاء) فوکو را بخوانند که صفحات 300 به بعد این بحث را مطرح کرده است یعنی آنجا آمده و دو سه تا نظم معرفتی را مطرح کرده است، اپیستمه های نوزایی و کلاسیک و مدرن و بعد اواخر کتاب بحث این را مطرح می کند که اپیستمه ی مدرن مرده است و در حال مرگ است و الان جایگزینش یک اپیستمه ی دیگری دارد می شود که علومی که در این اپیستمه یا این نظام معرفتی مطرح است دیگر جامعه شناسی و...  نیستند.

 کل بحثی که ما درخدمت بعضی از دانشجویان علامه و جاهای دیگر مطرح کردیم همین بود . حالا اسمش را مرگ میگذارید یا نمی گذارید، ولی مفادش هم این است که انحصار شناخت جهان اجتماعی از دست یک دستگاه شناختی که یک موقع خاصی به وجود آمده است و اسمش جامعه شناسی بود بیرون آمده ! نه تنها در زمینه جامعه شناسی انواع دستگاههای مشابه داریم یعنی جامعه شناسی های متعدد داریم که مدعی شناخت همین جهان اجتماعی هستند بلکه بیرون از جامعه شناسی دستگاههای شناختی متعددی هستند که می خواهند همان قلمرویی که جامعه شناسی می خواهد مطالعه کند را مطالعه کنند ولی با نظام کاملاً متفاوت و با ابزارها و لوازم  مفهومی کاملاً متفاوت که یکی از آنها مطالعات فرهنگی است .حالا نکته مهم این است که در حالی که علم جامعه شناسی به این معنایی که گفتیم مرده است یعنی نمی تواند آن وعده خودش را محقق کند این به معنای این نیست که مطالعات فرهنگی آن کار  را می تواند انجام دهد. مطالعات فرهنگی شکل دیگر مواجه با این جهان اجتماعی است  و از نظر من و  برحسب این بحثی که الان کردیم مشکلاتی که گریبانگیر جامعه شناسی است به طریق اولی گریبانگیر این هم هست . یعنی اصلاً مطالعات فرهنگی با قبول این مشکلات به عنوان واقعیت غیر قابل انکار و پذیرش آنها آمده حالا تأسیس شده و مسیر خودش را دارد می رود. بنابراین این نه خوش آمدگویی است به مطالعات فرهنگی و نه بدگویی است از جامعه شناسی . این حرف بیان واقعیت دانش های ناظر به امر اجتماعی  در موقعیتی است که ما در آن زندگی می کنیم. 

/ 27 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدي

3. كسي شكي نداره كه چه آدمي كه شهيدناميده بشه و چه بهلاكت رسيده ناميده بشه، درواقعيت عريانش، يك كشته هست. امااگر نخواهيم همين قاعده رابپذيريم يعني آنكه: "تفاسير عقلی ويا وحيانی از امور، قابل جداشدن از توصيفات آبجكتيو ازچنين اموري اند، واينكه چنين تفاسيری ازوجدانيات انسان سرچشمه نميگيرندو نتيجتامتكثرند حال آنكه ميتوان توصيفي واحد وآبجكتيو را باجداكردنش از تفاسير متفاوت سابجكتيو نمود و اين توانايي توصيف عيني از امور طبيعي و انساني و... ازقوه منطق مه ذاتی و فطری ومشترك انسانهاست كه ازوجدانيات آنان سرچشمه ميگيرد" به همان دوری كه اشاره كرديد دچار ميشويم وديگر اصلاجاي دفاع از علوم انساني بومي و اسلامي وقاره اي و... باقي نميماند زيرا...

مهدي

4.اگر بخواهیم از تفكرات خود در مورد علوم انساني بومي و اسلامي و غربي و قاره اي بودن اين دانش دفاع كنیم، مجبوریم از پايگاه علوم انساني اي به دفاع از تفكر بومي سازي و اسلامي سازي علوم انساني و اثبات آن بپردازیم كه نگاهي يكسان به انواع مختلف علوم انساني دارد. يعني آنكه نميتوان با علوم انساني بومي، علوم انساني بومي را اثبات كرد چرا كه چنين چيز ناممكني دور و مصادره به مطلوب است و اساسا غير منطقي است و نيز در چنين صورتي طرفداران علوم انساني غربي نيز توسط علوم انساني غربي به اثبات و دفاع از دانش انساني غربي ميپردازند و هركسي حرف خودش را ميتواند بزند اما بايد ابتدا به اين پرداخته شود كه آيا اصلا علوم انساني قابل تقسيم بندي به بومي و غير بومي است يا خير و اگر پاسخ آري است كداميك صحيح است كه جواب به اين سؤالات از دريچه علوم انساني بومي ناممكن است و مدافعان چنين عقايدي ناچارند كه براي دفاع از علوم انساني بومي، خود دست به دامان علوم انساني غير بومي، فرا بومي و فرا جغرافيايي- عقيدتي گردند.

مهدي

5. با اين حال، امثال شريعتي براي اثبات ادعاهايشان كه در علوم انساني بايد بيشتر به پايگاه و طبقه انديشه گران توجه نمود، بايد توسل به نوعي از علوم انساني گردند كه خود متعلق به طبقه و پايگاه و كشور خاصي نيست. اگر امثال شريعتي بخواهند با علوم انساني بومي، علوم انساني بومي را اثبات كنند، اولا دچار مصادره به مطلوب شده اند زيرا معتقدند علوم انساني بومي است و از پايگاه علوم انساني بومي ميگويند علوم انساني بومي است و با علوم انساني بومي درصدد اثبات علوم انساني بومي هستند و ثانيا دچار تناقض شده اند زيرا كه چطور ميشود كه نظريات انديشمندان علوم انساني را بسته به محيط و پايگاه انديشمندان بدانيم و در عين حال مدعي اين باشيم كه خود اين تئوري در علوم انساني، قانوني عام و همه گير و جهانشمول و غير بومي است؟

مهدي

6. راستی من جداسازی توصیف عینی واقعیات انسانی و اجتماعی را از تفسیرهای ذهنی و ارزشی را جداکردن متن علوم انسانی و از حاشیه ی علوم انسانی میدانم. بحث کچوییان مبنی بر اینکه توی مثلا فیزیک پارادایم نیوتنی مرده و پارادایم انیشتینی جاشوگرفته درحالیکه درعلوم اجتماعی همزمان چند پارادایم وجود داردف در اینجا مغالطه است چرا که ایشان بین نظزیه و فرانظریه تمییز قائل نشده است. نظریه آن است که همان استقراهای ناقص و مشاهدات و تجربیات جزئی رابهمان صورت بیان کنیم که اینها اصلا باتغییر پارادایم عوض نمیشوند مثلا اینکه فلزات رسانا هستند در پارادایم نیوتنی یا انیشتینی هیچ تغییری نمیکنند زیرا اصلا مربوط به آن پارادایم ها نمیگردند و اصلا پارادایم ها مربوط به فرانظریه هستند که میخواهد با جمع چندین نظریه ومرتبط دانستن همه آنها باهم بدانها در یک نظام وپازل کلی وکلان، تفسيرو معنایی جدید دهد و بخواهد باآن سيستم كلي كه ديگربا فرانظريه شدن، ماهيت علمي اش را ازدست داده وبه يك فلسفه وشبه علم تبديل گشته، اموري بسيار كلي وكلان وغالبا انتزاعي وغيرقابل تجربه را توضيح نمايد. ازاين رو گزاره هايي ازقبيل...

مهدي

7. جهان مادي چيزي جز انرژي نيست و يا ذات جامعه يعني نزاع طبقات و...، فرانظريه اند نه نظريه ومسائلي ازقبيل قوانين نيوتن و نسبيت انيشتين هم فرانظريه اند. دربحث بوميسازي علوم انساني هم، نظريات را به تنهيي نميتوان بومي يا اسلامي كرد وبهمان شكلي كه هستند باقي ميمانند و تنهاميتوان ارتباط و تركيب نظريات را بايكديگر در يك فلسفه و هستي شناسي و معرفتشناسي، از نوع بومي معنا نمود كه اصلا چنين چيزي براي علم مضر وموجب دگماتيسم است چراكه درصورت اعتقادبه اين فرانظريه ها، بايستي مشاهدات ملموس و عيني بديهي در قالب نظريات(نه فرانظريه)را درصورت تعارض بااين فرانظريه ها منكرشد. مثلادر فرانظريه شبه علمي فرويد، اگر بخواهيم نقش مسائل جنسي دربسياري از امور انساني رامنكرشويم، خوداين سيستم كلي باجواب درچنته اش ميگويد كه داريم دست به سركوبگري وانكارگري ميزنيم ويااگر بخواهيم ادعاكنيم كه انقلابات عللي غيرمالي و اقتصادي هم دارند، سريعانظام شبه علم فرانظريه ماركسيسم ميگويدچون تو بورژوا هستي، اين حرف را ميزني. درساختن فرانظريه بومي نيزوضع به همين قرار است...

مهدي

8. اصلا رسيدن از نظريات به فرانظريه ها فرايندي غيرمنطقي است زيرا ما همواره در منطق، درنتيجه گيري از قياس ها، همان مقدمه ها را دوباره گويي و تكرارميكنيم و حرفي غير از مقدمات رانميگوييم(مگر دراستقرا كه درصورت تعميم بكل بتوان به گزاره جديدي رسيد كه اين نيز صحيح نيست). مثلادر قياس: {مقدمه1}: سقراط انسان است {مقدمه2}: هر انسانی فاني است {نتيجه}: سقراط فاني است بخشي از محدوده ودايره ي مقدمه2 را دوباره گويي نموده ايم زيرا هر انساني فانيست يعني علي فاني است، احمدفانيست، سقراط فاني است و... . به زبان رياضي، از {S(صادق)+(كاذب)H+(صادق)J} اين رانتيجه ميگيريم: {S+J}واصلا غير ازS وJ به چيز ديگري نميرسيم.

مهدي

9. دراين زمينه به اين مقالاتم در باشگاه انديشه مرجعه نماييد: علوم انسانی بومی یا غیر بومی http://www.bashgah.net/pages-45257.html مغالطه اي كه غالبا در مورد نحوه تاثير پيش فرضها بر علوم انساني ميگردد http://www.bashgah.net/pages-46683.html چگونه پيش فرض ها بر فرضيه هاي علمي تاثير ميگذارند؟ http://www.bashgah.net/pages-46680.html هرمنوتيك منطقي؛ هرمنوتيك غيرمنطقي http://www.bashgah.net/pages-46681.html آيا علوم انساني ماهيتي نيمه ذهني(نيمه غير تجربي) و نيمه تجربي دارد؟ http://www.bashgah.net/pages-46682.html چرا تجربه گرايی در علوم انسانی؟ http://www.bashgah.net/pages-46678.html چگونه ميتوان پي به متن علوم انساني برد و آن را از حاشيه هاي علوم انساني جدا نمود؟ http://www.bashgah.net/pages-46679.html

مهدي

10. راستی این مقاله منتخب روز جهانی فلسفه مرا(چهار فاصله ميان دموكراسی در نظر تا دموكراسی در عمل) هم با این لینک مطالعه بفرمایید: http://www.bashgah.net/pages-51739.html به اميد ارتباطات و گفتگوهاي منطقي بيشتر

الماس کریمی

بسمه تعالی به نظر بنده مرگ جامعه شناسی فرانرسیده بلکه کاربرد ندارد یابه عبارتی فضای کاری ندارد وارجی به این رشته ومطالعات آنداده نمی شود

انجمن

با سلام ودرود . مطلب بسیار خوبی بود از خوندنش استفاده بردیم . با اجازتون این مطلبو با ذکر منبع ( وبلاگتون ) کپی کردیم تا در وبلاگ انجمن استفاده کنیم . اگر تمایل به تبادل لینک دارید مارا با نام انجمن جامعه شناسی خیام لینک نمایید و خبر دهید . منتظر حضورتان هستیم . التماس دعا .