# فلسفه_و_علوم_اجتماعی

سید جواد طباطبایی: روشنفکری چند قدم به عقب!

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، تبار شناسی و نقد پروژه زوال اندیشه سیاسی سید جواد طباطبایی مقدمه امروزه درک چگونگی سیر تحول اندیشه سیاسی ایران اسلامی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 298 بازدید